نفی خشونت خانوادگی

ناموجود
کد محصول RC1959214145

نفی خشونت خانوادگی از اصول اساسی در سبک زندگی پیامبر اکرم (ص) است.

وی خشونت خانوادگی را به تمام صورت ها و شکل هایش، و در هز مرتبه و اندازه ای زیر پا نهاده بود و در جامعه ای که خشونت خانوادگی امری عادی به شمار می آمد، در برابر آن سخت بر می آشفت و با هر گونه خشونت خانوادگی مخالفت می کرد و تلاش می نمود با تصحیح بینش ها ، ارزش ها و گرایش های مسلمانان، رفتار آنان را از خشونت خانوادگی پاک سازد و با آموزش های مکرر و پیوسته، و ضوابط و قوانین محدود کننده و بازدارنده، خانواده را از بلای خشونت خانوادگی دور سازد.

چاپ اول زمستان 1395

×
×