مرزبانی، حریم داری و پرواپیشگی

150,000ریال
کد محصول RC1529387381
نوع جلد
  • شومیز

سبک زندگی به معنای سیره شناسی در مفهوم حقیقی آن، پی گرفتن اصولی است کلی، عملی و ثابت که مرجع کردار و رفتار ، و حاکم بر عرصه های مختلف زندگی است. در این کتاب* مرزبانی، حریم داری و پرواپیشگی* به عنوان یکی از اصول اساسی سیره و سبک زندگی بر مبنای آموزه های نهج البلاغه استخراج و در عرصه های فردی، اجتماعی، حکومتی، اقتصادی، نظامی، قضایی و دینداری تبیین شده تا بر پایه آن الگو زیست مسلمانی ارائّه گردد.

×
×