محراب آفتاب

300,000ریال
کد محصول RC2562723767
نوع جلد
  • شومیز
تعداد صفحات
  • 249

نهضت حسینی مدرسه ای است درس آموز و راهنما و راهگشا؛ نهضتی که می توان از زوایای مختلف به آن توجه کرد و از آن درس گرفت و راهنمای عمل ساخت، چنان که امام حسین (ع) خود، حرکت و نهضت و راه و رسم خویش را الگو معرفی کرده و چنین مطرح نموده است: "من{در حیات و ممات } سرمش و الگو شمایم".

شش مقاله در کتاب حاضر با رویکردی مدرسه ای به نهضت حسینی و قیام کربلا و عاشورا طی سال های مختلف به نگارش درآمده و چاپ شده است که اینک یک جا گرد آمده است :

1. حماسه حسینی و ظهور حقیقی آدمی 

2. نهضت حسینی ، عزت حسینی

3. مشروعیت مبارزه با حکومت خودکامه

4. تجلی ارزش های انسانی در نهضت حسینی 

5. تفکیک دو اسلام در نهضت حسینی

3. کرامت مندی و عزت مندی در مدرسه حسینی

×
×