طایر فرخ پی

180,000ریال
کد محصول RC1019893171
نوع جلد
  • شومیز

طایر فرّخ پی عنوانی است برای گشودن دریچه ای به راه اتصاف به کمالات انسانی ، که بالاترین کمال آدمی آن است که به ادب حق مؤدّب شود و کمالات انسانی در او ظهور یابد و فطرتِ کمال خواه اش به کمال مطلوب برسد و تا آن جا که می تواند آن گونه شود که منشأ خیرات گردد . اگر انسان در جهت اتصاف به کمالات انسانی اهتمام نکند و در راه آن تلاش ننماید ،  بی گمان از او به تناسب مرتبه اش جز فساد انگیزی و خونریزی برنخواهد خاست . انسان بدون ادب کمالی ، وجودی خاموش و تاریک است و آن چه حقیقت وجود آدمی را روشن و شعله ور می سازد ، ادبی کمالی است تا آن جا که همه وجودش ادب شود . امیرمؤمنان علی (ع) بیش ترین همّتش بر این بود که موانع راه کسب کمالات انسانی را از پیش پای مردمان بردارد و زمینه لازم برای رسیدن آنان به ادب کمالی را فراهم نماید و این را از حقوق مردمان می دانست . کتاب حاضر بر اساس آموزه های نهج البلاغه ، در 270 صفحه به مطالب زیر به عنوان مهم ترین کمالات انسانی پرداخته است : حرّیت ، حکمت ، رحمت ، نزاهت ، صداقت ، عدالت ، عبودیت ، سماحت ، قناعت ، شجاعت ، استقامت ، علوّ همت ، و پایبندی به تعهّدات .


تعداد صفحات : 270

نوع جلد : شومیز

×
×