سیره نبوی، دفتر چهارم: سیره خانوادگی

1,400,000ریال
کد محصول RC5954895790
نوع جلد
  • شومیز

سیره نبوی ( منطق عملی ) مجموعه اصولی است راهنما که برگرفته از قرآن کریم و راه رسم پیامبر اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت است . این اصول قواعدی است کلی که جهت زندگی را در وجوه مختلف فردی ، اجتماعی ، مدیریتی ، خانوادگی ، سیاسی ، نظامی ، و اقتصادی مشخص می کند . 

در این دفتر ( سیره خانوادگی ) به اصول زیر پرداخته شده است : 

اصل تشکیل خانواده ؛ اصل مودّت و رحمت ؛ اصل رفق و ملایمت ؛ اصل حقوق مداری ؛ اصل تأمین نیازها ؛ اصل نیک رفتاری ؛ اصل تکریم ؛ اصل تفاهم و توافق ؛ اصل مدارا و سازگاری ؛ اصل نفی خشونت ؛ اصل بخشش و گذشت ؛ اصل همکاری در امور خانه ؛ اصل صراحت و صداقت ؛ اصل شکیبایی و بردباری ؛ اصل تدبیر امور ؛ و اصل حفظ و استحکام خانواده .

×
×