سیره نبوی، دفتر دوم: سیره اجتماعی

650,000ریال
کد محصول RC1788087532
نوع جلد
  • گالینگور

سیره نبوی ( منطق عملی ) مجموعه اصولی است راهنما که برگرفته از قرآن کریم و راه رسم پیامبر اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت است . این اصول قواعدی است کلی که جهت زندگی را در وجوه مختلف فردی ، اجتماعی ، مدیریتی ، خانوادگی ، سیاسی ، نظامی ، و اقتصادی مشخص می کند . در این دفتر ( سیره اجتماعی ) به اصول زیر پرداخته شده است : اصل رفق و مدارا ؛ اصل تکریم ؛ اصل عدم مداهنه ؛ اصل عدم استرحام ؛ اصل عدم انظلام ؛ اصل عدالت اجتماعی ؛ اصل اهتمام برای مستضعفان ؛ اصل مقابله با مستکبران ؛ اصل مساوات ؛ اصل  اخوت ؛ و اصل تعاون ، تکافل و مواسات .

×
×