سیره نبوی، دفتر اول: سیره فردی

650,000ریال
کد محصول RC2556325396
نوع جلد
  • شومیز

سیره نبوی ( منطق عملی ) مجموعه اصولی است راهنما که برگرفته از قرآن کریم و راه رسم پیامبر اکرم (ص) و اوصیای آن حضرت است . این اصول قواعدی است کلی که جهت زندگی را در وجوه مختلف فردی ، اجتماعی ، مدیریتی ، خانوادگی ، سیاسی ، نظامی ، و اقتصادی مشخص می کند . 

در این دفتر ( سیره فردی ) به اصول زیر پرداخته شده است : اصل حفظ حدود الله ؛ اصل کیفیت استخدام وسیله ؛ اصل اعتدال ؛ اصل زهد ؛ اصل ساده زیستی ؛ اصل تفکر و تدبّر ؛ اصل حرّیت ؛ اصل استقلال ؛ اصل عزّت ؛ اصل عدم تکّلف ؛ اصل نظم و   انضباط ؛ و اصل صبر و استقامت .

×
×