دولت مهدی(ع)،سیرت مهدی(ع)

60,000ریال
کد محصول RC2368166989

دولت مهدی(ع)،سیرت مهدی(ع) عنوانی است برای آشنایی با جلوه هایی از دولت کریمه و سیرت جلیله ی امام زمان(عج). 

بحثی در چگونگی شکل گیری دولت آرمانی مهدی(ع) و ویژگی های آن دولت و نگاهی به سیرت انقلابی و اصلاحی آن حضرت و چگونگی احیای زمین و آدمیان در پرتو عدالت و زهور امنیت فراگیر در عالم و مروری بر سیرت اقتصادی،سیرت فرهنگی،سیرت اجتماعی، سیرت مدیریتی و سیرت فردی والاترین ثمره نبوت و امامت.

×
×