حریت و استقلال و عزت

ناموجود
کد محصول RC1220113773

مشخصات محصول

حریت و استقلال و عزت در سبک زندگی نبوی درخشش ویژه دارد.

پیامبر اکرم (ص) به تمام معنا آزاده و آزادمنش بود . وی بنده ای تام و تمام و آزاد از همه تعلقات غیر الهی بود و جز خدا را بندگی نمی کرد. این آزادگی در تمام رفتار و سلوک آن حضرت نمود داشت، چنان که دلی بی کینه و سینه ای گشاده، رویی خوش و خلقی کرامتمندانه داشت. گوهر رسالت پیامبر (ص) آزادی بود و پیروان خود را به آزادگی می خواند و بدان تربیت می نمود.

رسول خدا (ص) روی پای خود استوار بود و جز به خدای متعال تکیه نداشت و می آموخت که پیروانش روی پای خود بایستند، پر تلاش باشند و به هیچ روی سربار نباشند. آن حضرت پیام آور عزت بود و اساس رسالتش بر عزت قرار داشت. او آموخت که اظهار مذلت جز در برابر عزیز معنا ندارد و جز خدا عزیزی نیست و هر که از راه بندگی عزت جوید به عزت حقیقی رسد و خداوند او را استوار و راسخ و ارجمند سازد.

پیامبر اکرم (ص) راه رسیدن به عزت حقیقی را گشود و در عمل و سلوک خود نشان داد که چگونه می توان با عزت زیست.

چاپ اول تابستان 1396

×
×