تعلیم و تربیت در آیین یهود

ناموجود
کد محصول RC1231515433
نوع جلد
  • شومیز

در میان ادیان الهی یهودیان همواره خصوصیات ویژه ای داشته اند . ادعاهای این قوم مبنی بر برگزیده بودن ، برخورد نژادی – انحصاری نسبت به دین خود ، شهرت ایشان در برخورد نه چندان صادقانه با ملل غیر یهود و سوابق طولانی طرد و سرگردانی ایشان ، این سؤال را پیش رو می نهد که علت وجود چنین ویژگی ها یا نسبت دادن هایی چیست ؟ آیا مبانی اعتقادی یهود ایشان را چنین تربیت می کند یا شرایط تاریخی – اجتماعی باعث ظهور چنین ویژگی ها و فرهنگی در میان یهودیان شده است ؟ این کتاب در 86 صفحه در تلاش برای یافتن پاسخ بدین سؤالات برآمده و به جستجوی تاریخ حیات قومی ، باورهای اعتقادی و تاریخ آموزش و پرورش در آیین یهود پرداخته است و سعی کرده تا مجموعه عواملی که به گونه ای موجبات تعیین و ظهور آرمان ها ، اصول و روش های تعلیم و تربیت پیروان این آیین را به صراحت یا به طور ضمنی فراهم آورده است ، شناسایی و استخراج کند و تصویر روشنی از نظام تعلیم و تربیت در آیین یهود ارائه نماید .

×
×