تراز مردمداری

ناموجود
کد محصول RC1359447373
نوع جلد
  • شومیز

در نگاه امیرمومنان علی (ع) هیچ چیز چون عدالت و عدالت خواهی قدر و قیمت ندارد، و هیچ چیز در جایگاه و اهمیت با آن برابری نمی کند. او عدالت را بنیتد اصلی زندگی آدمیان می دید که بدون آن همه چیز بی بنیاد است.

بسامانی جامعه، سلامت روابط و مناسبات آن در حوزه های گوناگون، پیشرفت و تعالی فردی و اجتماعی و ... همه و همه در گرو عدالت است؛ حتی دین و دینداری، منهای عدالت و عدالت ورزی راه به جایی نمی برد. در کتاب حاضر پس از مقدماتی در شناخت عدالت از منظر امام علی (ع)، عدالت در سه عرصه اجتماعی، سیاسیو مدیریتی، و ملازمات تحقق عدالت در هر یک از این عرصه ها بر اساس آموزه های نهج البلاغه بررسی شده است.


نوع جلد : شومیز

تعداد صفحات : 216 صفحه

×
×