تدبیر زندگی خانوادگی

120,000ریال
کد محصول RC1204691881
نوع جلد
  • شومیز

تدبیر زندگی خانوادگی از اصول اساسی در سبک زندگی پیامبر اکرم (ص) است. سامان درست زندگی خانوادگی در گرو تدبیر درست امور آن است، و این امر با پاسداشت اصولی چند سر و سامان می یابد. مهم ترین این اصول در سبک زندگی نبوی، برای دستیابی بدان مقصد، عبارت است از: همکاری در امور خانه، صراحت و صداقت، شکیبایی و بردباری، تدبیر امور، و حفظ و استحکام خانواده.

در آموزه ها و رفتارشناسی نبوی، هر یک از این اصول با ملازماتی همراه است که چنان چه آن ملازمات رعایت شود، بسیاری از مشکلات خانوادگی رفع می شود و مسیر خانواده به سوی مطلوب هموار می گردد.

×
×