اعتدال و میانه روی

100,000ریال
کد محصول RC1158856029
نوع جلد
  • شومیز

سبک زندگی به معنای سیره شناسی در مفهوم حقیقی آن، پی گرفتن اصولی است کلی، عملی و ثابت که مرجع کردار و رفتار، و حاکم بر عرصه های مختلف زندگی است. در این کتاب * اعتدال و میانه روی* یکی از اصول اساسی سیره و سبک زندگی بر مبنای آموزه های نهج البلاغه استخراج و در عرصه های فردی، اجتماعی - سیاسی ، مدیریتی ، اقتصادی، نظامی، اعتقادی و دینداری تبیین شده تا بر پایه آن الگوی زیست مسلمانی ارائه گردد .

×
×