آخرین اخبار

آخرین کتاب ها

انتشارات دریا

انتشارات دریا در سال 1378 به انگیزه تبیین اسلام رحمانی با ارائه آثاری درباره اندیشه و سیره پیامبر اکرم (ص) و پیشوایان دین و سامان دادن به مجموعه آثار مصطفی دلشاد تهرانی به عنوان محور اصلی کار نشر خود ، شکل گرفته است . این انتشارات تا کنون 74 کتاب را تقدیم علاقه مندان کتاب های این حوزه نشر کرده است .